• badania,  informacje,  zdrowie

  Środki psychoaktywne a zdrowie

  Nie ma możliwości, aby zażywać stosunkowo lekkie środki psychoaktywne i co za tym idzie kontrolować wpływ tychże substancji na nasze zdrowie i psychikę. Każdy narkotyk jest substancją destrukcyjną i programy profilaktyki selektywnej    jak najbardziej to ukazują. Poszczególne narkotyki mają rozmaity wpływ…

 • informacje

  Środki psychoaktywne i ich działanie

  Chyba nie trzeba nikomu mówić, iż wszelkiego rodzaju środki psychoaktywne a więc powszechnie znane narkotyki są szkodliwe dla zdrowia. Jeżeli jednak masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, zajrzyj w dalsze fragmenty. Substancje narkotykowe są bardzo groźne dla kondycji ludzkiego organizmu,…

 • badania,  informacje

  Środki psychoaktywne – jak rozpoznać, że ktoś zażywał?

  Nie ma znaczenia, czy zażywane są środki psychoaktywne sporadycznie, okazjonalnie i w celach towarzyskich, czy też regularnie. W każdym przypadku mowa o uzależnieniu od tego typu substancji, a jedyne co jest różne to  stadium zaawansowania nałogu. W każdym przypadku istnieje jednakże…

 • informacje

  Środki psychoaktywne – negatywy zażywania

  To koncepcja profilaktyki selektywnej, która bazuje na przeciwdziałaniu uzależnieniom od środków psychoaktywnych. Odbywa się to zwłaszcza przez realizację dwóch nadrzędnych kroków, a ściślej rzecz biorąc - wczesną i szybką interwencję, a po drugie także i błyskawiczne  działanie w postaci wywiadu medycznego,…

 • badania,  informacje

  Substancje psychoaktywne – najważniejsze informacje

  W niniejszym informatorze poświęcimy szczególną uwagę na analizę tego, co określa się powszechnie znanym pojęciem substancji psychoaktywnych oraz jaki jest ich generalny negatywny wpływ na ludzki organizm. Analiza środków  narkotycznych i ich oddziaływania wiąże się z tematyką całego niniejszego serwisu internetowego…

 • badania,  informacje

  MASKTG – program profilaktyki selektywnej

  Osoby uzależnione od zażywania rozmaitych substancji psychoaktywnych mają możliwość skorzystania z fachowej pomocy udzielanej im w ramach programu profilaktyki selektywnej, jakim jest MASKTG. Warto wiedzieć, iż to koncepcja oparta przede wszystkim na rozlicznych badaniach i analizach  medycznych, w jakiej tworzenie było…

 • informacje,  szkolenia

  Walka z uzależnieniami – na czym się opiera?

  Na terenie całej Polski wdrażane są od lat rozmaite koncepcje o charakterze profilaktycznym, jakie są typowymi zdrowotnymi programami, mającymi wspierać społeczność krajów wspólnoty. Jednym z takich projektów okazuje się nasz projekt. O nim będzie niniejszy tekst. Nazwa odnosi się do…

 • informacje,  projekt

  Cel projektu

  Program jest poświęcony przede wszystkim profilaktyce selektywnej osób młodych, które wymagają wsparcia w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Warto przeczytać niniejszy poradnik, aby mieć świadomość, jak wiele potrafi zdziałać odpowiednio  szybka i wczesna interwencja. Celem nadrzędnym tejże koncepcji okazuje się opcja…

 • informacje

  Uzależnienie od środków psychoaktywnych a wywiad motywacyjny

  Jednym z najważniejszych programów profilaktyki selektywnej w zakresie zwalczania uzależnienia od substancji psychoaktywnych okazuje się projekt MASKTG, czyli koncepcja finansowana głownie z budżetu  wspólnoty, ale też częściowo ze środków pieniężnych datków członkowskich. Co jest według tejże koncepcji podstawą zrozumienia nałogu i…

 • badania

  Projekt – badania psychologiczne

  Od lat prowadzone są intensywne badania ekspertów na temat tego, jakiego rodzaju zagrożenia czyhają na człowieka. Poza tym, że na jednostkę spaść może ryzyko w postaci głodu, wojny, chorób cywilizacyjnych itd., dodatkowo pojawiają się także niebezpieczeństwa związane zwłaszcza z  uzależnieniami. Coraz…