informacje,  projekt

Cel projektu

Program jest poświęcony przede wszystkim profilaktyce selektywnej osób młodych, które wymagają wsparcia w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Warto przeczytać niniejszy poradnik, aby mieć świadomość, jak wiele potrafi zdziałać odpowiednio  szybka i wczesna interwencja.

Celem nadrzędnym tejże koncepcji okazuje się opcja wręcz błyskawicznego dotarcia do jednostki, jaka decyduje się z jakichkolwiek powodów – poważniejszych bądź błahych – sięgnąć po substancję psychoaktywną. Warto wiedzieć, iż zdaniem specjalistów najważniejsze jest umiejętne przeprowadzenie przez eksperta – terapeutę – trenera odpowiedniego wywiadu motywacyjnego. To koncepcja, jaka pozwala na zabezpieczenie autonomiczności pacjenta, a przez to pozwala na lepsze dojście do niego, jego otworzenie się na drugą osobę, przyjęcie rad i sugestii z zewnątrz. Warto wspomnieć także, że w 2010 roku w Warszawie zorganizowano spotkanie edukacyjne, w ramach  którego odbywały się specjalistyczne szkolenia wyżej wymienionych trenerów i terapeutów. Dzięki temu przekazano szczegóły na temat realizacji i sensowności wdrażania, a co najistotniejsze- efektywności koncepcji projektu.

Badacze, którzy aktywnie uczestniczyli przy formułowaniu kluczowych założeń koncepcji MASKTG, uznali jednoznacznie, że interwencja szybka i wczesna wymaga zwłaszcza szybkiego działania i umiejętnej rozmowy z pacjentem. Jest ona skuteczna tylko i wyłącznie w momencie, kiedy radzący wykażą się poważnym podejściem do ambiwalentnych postaw i zachowań ludzi uzależnionych od substancji psychoaktywnych.