szkolenia

  • informacje,  szkolenia

    Walka z uzależnieniami – na czym się opiera?

    Na terenie całej Polski wdrażane są od lat rozmaite koncepcje o charakterze profilaktycznym, jakie są typowymi zdrowotnymi programami, mającymi wspierać społeczność krajów wspólnoty. Jednym z takich projektów okazuje się nasz projekt. O nim będzie niniejszy tekst. Nazwa odnosi się do…