badania

Projekt – badania psychologiczne

Od lat prowadzone są intensywne badania ekspertów na temat tego, jakiego rodzaju zagrożenia czyhają na człowieka. Poza tym, że na jednostkę spaść może ryzyko w postaci głodu, wojny, chorób cywilizacyjnych itd., dodatkowo pojawiają się także niebezpieczeństwa związane zwłaszcza z  uzależnieniami. Coraz częściej tyczą się one osób młodych, więc nieprzypadkowo wygospodarowano potężne środki finansowe konstrukcje stalowe na to, ażeby uruchomić, wdrożyć oraz realizować program skierowany zwłaszcza do ludzi młodych uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

W zakresie nałogów związanych z zażywaniem narkotyków, specjaliści wyszczególniają szereg różnorodnych stadiów zaawansowania. Wszystko to natomiast oparte zostało przede wszystkim na wnikliwych analizach medycznych. I tak wiele na ten temat stwierdził Antonovsky, który uznał na USG przenośne cena podstawie swych spostrzeżeń, że to, w jaki sposób funkcjonuje pod względem zdrowotnym człowiek i w jakim jest stanie uzależnione jest od jego osobistego nastawienia – afektywno-motywacyjnego oraz poznawczego. Tę zależność uznał on za pojęcie poczucia koherencji. W jego opinii to dynamiczna postawa życiowa, która jest bez przerwy zestawiana z rozlicznymi życiowymi  sytuacjami. Im więcej natomiast człowiek doświadcza, tym według eksperta staje się twardszy a jego pozytywne nastawienie do życia się po prostu wzmacnia. Tym samym, Antonovsky wiele miejsca poświęcił identyfikacji kilku komponentów takich jak poczucie ważności, poczucie zrozumienia i zaradności, analizując przy tym osoby, które przeżyły traumy, często właśnie związane z uzależnieniami, w tym także od środków psychoaktywnych.