badania

Projekt – badania psychologiczne

Od lat prowadzone są intensywne badania ekspertów na temat tego, jakiego rodzaju zagrożenia czyhają na człowieka. Poza tym, że na jednostkę spaść może ryzyko w postaci głodu, wojny, chorób cywilizacyjnych itd., dodatkowo pojawiają się także niebezpieczeństwa związane zwłaszcza z  uzależnieniami. Coraz częściej tyczą się one osób młodych, więc nieprzypadkowo wygospodarowano potężne środki finansowe na to, ażeby uruchomić, wdrożyć oraz realizować program skierowany zwłaszcza do ludzi młodych uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

W zakresie nałogów związanych z zażywaniem narkotyków, specjaliści wyszczególniają szereg różnorodnych stadiów zaawansowania. Wszystko to natomiast oparte zostało przede wszystkim na wnikliwych analizach medycznych. I tak wiele na ten temat stwierdził Antonovsky, który uznał na podstawie swych spostrzeżeń, że to, w jaki sposób funkcjonuje pod względem zdrowotnym człowiek i w jakim jest stanie uzależnione jest od jego osobistego nastawienia – afektywno-motywacyjnego oraz poznawczego. Tę zależność uznał on za pojęcie poczucia koherencji. W jego opinii to dynamiczna postawa życiowa, która jest bez przerwy zestawiana z rozlicznymi życiowymi  sytuacjami. Im więcej natomiast człowiek doświadcza, tym według eksperta staje się twardszy a jego pozytywne nastawienie do życia się po prostu wzmacnia. Tym samym, Antonovsky wiele miejsca poświęcił identyfikacji kilku komponentów takich jak poczucie ważności, poczucie zrozumienia i zaradności, analizując przy tym osoby, które przeżyły traumy, często właśnie związane z uzależnieniami, w tym także od środków psychoaktywnych.