informacje,  projekt

Projekt a badania

Jeżeli ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony od substancji psychoaktywnych, koniecznie powinieneś przeczytać niniejszy artykuł, aby wiedzieć, w jaki sposób możesz mu pomóc. Nie ma tu większego znaczenia, o jakim przedziale wiekowym  mowa, ale w głównej mierze kierujemy ten tekst do osób młodych. W naszych rozważaniach poświęcimy uwagę ważnemu problemowi jakim jest walka z uzależnieniami, która możliwa jest poprzez realizację projektu. Na czym polega tenże projekt? Sprawdź w dalszych częściach.

Istotne jest, żeby działać nie tyle zapobiegawczo, co profilaktycznie, dlatego też MASKTG stanowi program o charakterze dobrowolnym, będący świetną koncepcją z zakresu profilaktyki selektywnej. Ważnym elementem rozpoczynającym wsparcie udzielane osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych jest przede wszystkim zdaniem opracowujących projekt ekspertów wczesna interwencja. Dzięki niej, realizowanej w ramach modelu  stadialnego, jest szansa na to, aby opracować tak dużo strategii, aby znaleźć dla chorego optymalną.

Wśród podstawowych cech jakie przypisuje się wczesnej interwencji, warto wyszczególnić przede wszystkim jej proaktywny charakter. Jest ona kierowana w stronę młodzieży, jaka nie ma świadomości swojego kłopotu i nie oczekuje pomocy. Ponadto na tym etapie proponowane jest uzupełnienie do tej pory wdrażanego programu pomocy. To jest w momencie, gdy pacjent potrzebujący pomocy i oparcia jest w stadium braku motywacji.