informacje

Podstawowe założenia

Nadrzędną koncepcją projektu okazuje się przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Robi się to poprzez dwa zasadnicze kroki, na jakie składają się zwłaszcza z jednej strony wczesna interwencja, z drugiej natomiast odpowiednie działanie, równie szybko realizowane. Czemu ma to natomiast służyć?

Jako fundament owej interwencji rozumie się zwłaszcza TTM – ta koncepcja bazuje na tranteoretycznym modelu  zmiany zachowań, jaki natomiast rozwijany był dość mocno https://healthandfitness.pl/dietetyk-gdansk/ przez szeroką grupę specjalistów. Zgodnie z TTM, interwencja mająca być pewną formą reakcji stanowi coś, co można realizować zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, czy ktoś sobie tego życzy, czy nie. Warto też wspomnieć, że nie ma tu wpływu fakt, że ktoś szuka pomocy, wskazówek bądź wręcz odwrotnie – nie zamierza się leczyć i nie uważa, a nawet nie dostrzega, że ma jakiś kłopot. filmy rekrutacyjne W opinii ekspertów, wyżej wymieniona zmiana bazuje przede wszystkim na przekształceniach związanych ze zdrowymi nawykami, zdrowymi zachowaniami, a wszystko to przybiera rozmaite stadia.

Jako jedno z początkowych stadium wyróżnia się  brak motywacji, kiedy to nie ma opcji rozwinięcia świadomości uzależnionego o tym, że cierpi on na poważny kłopot. Ponadto wielu ludzi buntuje się w tym czasie, nie chcąc się leczyć i oburza, że ktoś  sugeruje mu tego rodzaju problemu. O świadomości kształtowania motywacji mówi się natomiast zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się stadium formowania motywacyjnego. Wtedy to nie ma w pacjencie zdeterminowania, pełnej mocy i siły do walki, ale jednostka jest na rozstaju dróg – chwiejna, zmienna, rozdarta między tym, czy warto podjąć leczenie, czy to już problem, czy zwykłe eksperymentu z substancjami psychoaktywnymi, które nie są groźne.