informacje,  projekt

O projekcie w skrócie

Jako MASKTG rozumie się projekt, który został przygotowany przez lata intensywnej pracy jako jeden z programów profilaktyki skierowanej wobec młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych. 

Środki pieniężne przeznaczane na wdrażanie tejże koncepcji pochodzą od osób prywatnych, w głównej mierze, a ściślej rzecz biorąc od osób które borykały się z tymi problemami, bądź miały kogoś w rodzinie kto walczył z uzależnieniami. W każdym kraju wdrażaniem oraz realizacją projektu zajmuje się zupełnie inny oddział i placówka. My jednak skupimy się na projekcie naszym, małym, w Polsce. Nie mamy nawet pojęcia ile osób boryka się z problemami dotyczącymi uzależnień, chcemy uświadomić ludziom na czym to polega i jak z tym walczyć.

To, co na warto zwrócić charakteryzując profilaktykę w postaci omawianego projektu to przede wszystkim fakt kompleksowego uświadamiania. Jeżeli interwencja jest wczesna, natychmiastowa, bez zwlekania, nie ma problemu z opanowaniem problemu  związanego z nadużywaniem i co za tym idzie – rosnącym uzależnieniem od środków psychoaktywnych, bowiem temu ma przeciwdziałać MASKTG. Kolejna kwestia to fakt, iż profesjonaliści przygotowali szereg kroków do podjęcia dla wszystkich, którzy chcieliby pomóc, czy to sobie, czy komukolwiek innemu, wykazującemu uzależnienie od narkotyków. Istotne pytania, które padają w tym kontekście, a które rozważymy w dalszych tekstach niniejszego serwisu to jak rozpoznać, że ktoś ma wyraźny kłopot z substancjami psychoaktywnymi.