informacje,  projekt

MASKTG – co ma dać?

W 2000 roku, w miejscowości Polkowice na terenie Polski, zorganizowane zostało specjalne spotkanie reprezentantów różnych miast, skupiających rzesze osób zainteresowanych tym projektem  MASKTG. Czym zajmuje się ten projekt? O tym dowiesz się z dalszych akapitów naszego informatora.

Jest to potężny program o charakterze krajowym, który finansowany był ze środków pieniężnych pochodzących ze źródeł takich jak zbiórki, datki od osób zmagających się z uzależnieniami bądź mające osoby w rodzinie które z tym walczyły/walczą, na lata 2000 – 2010. W nim uczestniczyły wszystkie chętne wspólnoty.

Jeżeli chodzi o nadrzędne założenia omawianego projektu, trzeba wspomnieć, iż najważniejsze jest, aby zacząć od jak najszybszej interwencji. Podstawą profilaktyki selektywnej, zdaniem specjalistów, okazują się dwa etapy, a jednym z nich – kluczowym i niemożliwym do  ominięcia – jest wczesne rozpoznanie. Później natomiast od razu, bez zwlekania wchodzić ma interwencja. W zakresie szybkiego rozpoznania warto wspomnieć przede wszystkim o tym, iż zaczyna się od narzędzia screeningowego, czyli wykonania testów. Powinny być one jasną wskazówką na temat tego, w jakim stanie jest osoba, jaka jest jej kondycja, z czym ma problem i czy już jest to problem. Kolejny krok natomiast to właściwe działanie, czyli interwencja, przez co rozumie się medyczną rozmowę, ale też specjalistyczne leczenie.