badania,  informacje,  zdrowie

Środki psychoaktywne a zdrowie

Nie ma możliwości, aby zażywać stosunkowo lekkie środki psychoaktywne i co za tym idzie kontrolować wpływ tychże substancji na nasze zdrowie i psychikę. Każdy narkotyk jest substancją destrukcyjną i programy profilaktyki selektywnej    jak najbardziej to ukazują.

Poszczególne narkotyki mają rozmaity wpływ negatywny na kondycję organizmu ludzkiego, ale zawsze wywołują zaburzenia w funkcjach mózgu. Przykładowo zażywanie haszyszu czy marihuany powoduje bóle głowy, kłopoty z sercem i żołądkiem, problemy z koncentracją, zaniki pamięci, trudności z zachowaniem koordynacji ruchowej, wzrost tętna, wysokie ciśnienie, impotencję. Grzyby halucynogenne z kolei wywołują depresje, zaburzenia psychiczne, psychozę, kłopoty emocjonalne, paranoję, ataki paniki, omamy. Niszczą wątrobę, trzustkę, żołądek i nerki. Z kolei stymulujące środki psychoaktywne takie jak metamfetamina, czy amfetamina wywołują pobudzenie  fizyczne, psychiczne, emocjonalne, przyczyniając się do destrukcji ośrodkowego układ nerwowego. To gwarancja kilkugodzinnej euforii, a później spadku nastroju i jego zmiany o 180 stopni. To także częsta przyczyna ataków serca, wahań ciśnienia, zaburzeń pracy mięśnia sercowego. A więc program profilaktyki selektywnej, prowadzi do samouświadomienia osób uzależnionych, zwłaszcza młodych, jak poważne a często nieodwracalne w swych skutkach mogą być zagrożenia wynikające z zażywania tego typu substancji. Opisywany projekt stanowi koncepcję unijną.