badania,  informacje

MASKTG – program profilaktyki selektywnej

Osoby uzależnione od zażywania rozmaitych substancji psychoaktywnych mają możliwość skorzystania z fachowej pomocy udzielanej im w ramach programu profilaktyki selektywnej, jakim jest MASKTG.

Warto wiedzieć, iż to koncepcja oparta przede wszystkim na rozlicznych badaniach i analizach  medycznych, w jakiej tworzenie było zaangażowanych wielu ekspertów z rozmaitych dziedzin, w tym także związanych z dziedzinami zdrowotnymi. Musimy wspomnieć, iż projekt ten to jedna z najpowszechniejszych koncepcji, jaka jest wyjątkowo powszechna dlatego, iż ma charakter ogólnokrajowy. To sprawia, że z programu może korzystać każdy, bez wyjątku, niezależnie od tego w jakim państwie członkowskim żyje i boryka się ze swoim problemem.

Nadrzędnym założeniem programu, jaki charakteryzujemy w https://adamet.com.pl/ niniejszym artykule, okazuje się przeświadczenie eksperckie o tym, że za sprawą umiejętnego połączenia z jednej strony szybkiej i wczesnej interwencji, a z drugiej również błyskawicznego  działania, nie ma kłopotu z bezproblemowym opanowaniem nałogu, bez względu na to, w jakim jest on stadium zaawansowania. Najważniejsze jest samouświadomienie i do tego służyć ma właśnie profilaktyka na najwyższym poziomie, oparta na wielorakich metodach psychologicznych. W głównej mierze program ten jest skierowany do ludzi młodych. W koncepcji uwzględniono informację, iż projekt ten odnosi się do osób w wieku od czternastego do dwudziestego pierwszego roku życia. W grę wchodzi tu uświadamianie zarówno młodzieży okazjonalnie, sporadycznie stosującej środki psychoaktywne, jak także mocno uzależnionych.