informacje

Środki psychoaktywne – negatywy zażywania

To koncepcja profilaktyki selektywnej, która bazuje na przeciwdziałaniu uzależnieniom od środków psychoaktywnych. Odbywa się to zwłaszcza przez realizację dwóch nadrzędnych kroków, a ściślej rzecz biorąc - wczesną i szybką interwencję, a po drugie także i błyskawiczne  działanie w postaci wywiadu medycznego, albo konkretnego leczenia – to już uzależnione zostaje od danej jednostki wymagającej wsparcia.

Substancje psychoaktywne, o jakich wspomnieliśmy w niniejszym wstępie to natomiast szereg rozlicznych składników negatywnie wpływających na kondycję poszczególnych organów człowieka, a zwłaszcza funkcje mózgowe. Wynika to przede wszystkim z tego względu, że oddziałują one na ośrodkowy układ nerwowy, przyczyniając się zwłaszcza do wywoływania rozlicznych zaburzeń w wytwarzaniu neuroprzekaźników. Doprowadza to do poważnych zmian i wahań czy to nastroju, czy też zachowań, nawyków, w świadomości, postrzeganiu itd.

Jako środki psychoaktywne rozumie się wszystko, co w wielkim skrócie mówiąc- jakoś człowieka pobudza.  To może być kofeina, czy nikotyna, ale też alkohol, środki nasenne, czy proszki na uspokojenie, ale też groźne dla zdrowia dopalacze oraz narkotyki. Ich działanie jest związane z szarganiem układu nerwowego. Poza tym, że środki psychoaktywne negatywnie wpływają na organizm człowieka od wewnątrz, dodatkowo niszczą jego fizyczność.