informacje

 • informacje

  Podstawowe założenia

  Nadrzędną koncepcją projektu okazuje się przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Robi się to poprzez dwa zasadnicze kroki, na jakie składają się zwłaszcza z jednej strony wczesna interwencja, z drugiej natomiast odpowiednie działanie, równie szybko realizowane. Czemu ma to natomiast służyć?…

 • informacje,  projekt

  MASKTG – co ma dać?

  W 2000 roku, w miejscowości Polkowice na terenie Polski, zorganizowane zostało specjalne spotkanie reprezentantów różnych miast, skupiających rzesze osób zainteresowanych tym projektem  MASKTG. Czym zajmuje się ten projekt? O tym dowiesz się z dalszych akapitów naszego informatora. Jest to potężny…

 • informacje,  projekt

  O projekcie w skrócie

  Jako MASKTG rozumie się projekt, który został przygotowany przez lata intensywnej pracy jako jeden z programów profilaktyki skierowanej wobec młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych.  Środki pieniężne przeznaczane na wdrażanie tejże koncepcji pochodzą od osób prywatnych, w głównej mierze, a ściślej…