Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL

ul. Rakowicka 10a, 31-511 Kraków
telefon: 796 759 945

Poradnia MONAR w Krakowie
ul. św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
e-mail: fredtramkrakow@gmail.com