Dla kogo jest FRED GOES NET?

Program kierowany jest do ludzi młodych w wieku od 14 do 21 lat (w szczególnych przypadkach przedział ten może być rozszerzony na 13-25 lat), którzy z powodu zażywania substancji psychoaktywnych naruszyli normy społeczne i którzy sami nie zwrócili się jeszcze o pomoc. Będą to zarówno osoby eksperymentujące, używające szkodliwe, należące do grupy wysokiego ryzyka, przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu. Generalnie chodzi o osoby, które mają za sobą kontakt z narkotykami czy z alkoholem, ale nie są jeszcze od tych substancji uzależnione. Program FED GOES NET jest pomocnym narzędziem dla osób, które w swojej codziennej pracy zawodowej (m.in. nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, prokuratorzy, policja, straż miejska) stykają się z problemem używania narkotyków przez młodzież. Aby tak się nie stało wystarczy skontaktować się z realizatorami programu. Naszym, zadaniem będzie rozmowa z każdą osobą, która zostanie do nas skierowana. Stanowi to wstęp do udziału w programie FRED GOES NET. Jeśli w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej okaże się, że program nie odpowiada potrzebom osoby skierowanej (na przykład z uwagi na uzależnienie) zachęcimy ją do udziału w odpowiedzi programie terapeutycznym.

Jak trafić do FRED GOES NET?

Kandydaci do programu mogą być kierowani z różnych instytucji (szkoła, sąd, prokuratura, policja czy straż miejska, itp.) i przez rożne osoby prywatne (rodzice, opiekunowie prawni). Do programu można zgłaszać się także samemu. W zależności od sytuacji młodej osoby skierowanie może mieć charakter dobrowolny lub opierać się na oficjalnym nakazie. To ostatnie nie oznacza umieszczenia młodego człowieka w programie na siłę i wbrew niemu, ale wiąże się z dopilnowaniem jego uczestnictwa. Należy podkreślić, iż odpowiedzialność za samego siebie oznacza, że to od osoby zależy czy weźmie udział w programie FRED GOES NET. My możemy jej pomóc w decyzji podkreślając korzyści związane z udziałem w programie.